Dự án

NHÀ MÁY FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM)

Diện tích: 40,000 m2

Địa chỉ:    Lô 354, 12A VSIP IIA, đường số 32, Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương