Dự án

ASTI

(Ngày đăng : 19/01/2017)

Công trình được xây dựng tại KCN Tân Đông Hiệp, Bình Dương

Công trình được thi công bởi ACSC