works

Discuss

(Ngày đăng:14/12/2016)
Cách chúng tôi làm việc
Lắng nghe và bàn bạc
Từ những yêu cầu, ý tưởng ban đầu, ACSC sẽ gặp CĐT cùng bàn bạc về các hướng phát triển ý tưởng thành đến mục đích cuối cùng của dự án.
Với kinh nghiệm xây dựng thiết kế với nhiều loại công trình khác nhau trong quá khứ, chúng tôi sẽ giúp hiện thực hóa ý tưởng của Chủ Đầu Tư thành các mô hình thực tế.
Chúng tôi luôn chú trọng đối thoại bàn bạc để hiểu biết lẫn nhau một cách rõ ràng nhất, giảm thiểu những rủi ro làm sai lệch ý tưởng của Chủ Đầu tư. Điều này làm nên sự khác biệt của ACSC, một thương hiệu có độ tin cậy và xác tín cao trong việc chuyển tải những ý tưởng đầu tiên của một người chủ dự án lên thành một công trình thực sự mang đầy đủ những yêu cầu và ý tưởng của người đầu tư công trình.

Các bài viết khác