Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

(Ngày đăng:21/05/2022)

 

Các cổ đông đến tham dự đại hội

 

 

 

 

Chụp ảnh lưu niệm cùng với các cổ đông của công ty

Các bài viết khác