Liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
Địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (84 - 28) - 3899 4461 -  Fax: (84 - 28) - 3899 0246

Email: acsc_1976@acsc.com.vn

Họ tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Tiêu đề

Nội dung