Dự án

Nhà máy Pontex

(Ngày đăng : 19/01/2017)

Công trình có tổng diện tích sàn giai đoạn 1: 16,160 m2 - trên diện tích Lô đất 46,200 m2.

Công trình được thiết kế và thi công bởi ACSC, và ACSC đã sử dụng công nghệ BIM