Dự án

LC FACTORY

(Ngày đăng : 25/10/2016)
LC FACTORY (Đài Loan)
       Thiết kế và thi công bởi ACSC.
       Xây dựng tại Khu Công Nghiệp Acsendas –Singapore, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
       Tiến độ:
                        +  Thiết kế và xin phép xây dựng: 01/2016~05/2016.
                        +  Thi công: tháng 5/2016 ~ 10/2016.