Dự án

SMC

Công trình được xây dựng tại KCN Long Đức, Đồng Nai

Công trình được thi công bởi ACSC