Dự án

SMC

(Ngày đăng : 01/11/2016)

Công trình được xây dựng tại KCN Long Đức, Đồng Nai

Công trình được thi công bởi ACSC