works

Design

(Ngày đăng:14/12/2016)

Work

Thiết kế

Thiết kế là một trong những yếu tố chủ lực xây dựng nên hình ảnh ACSC năng động, hiện đại hôm nay.

Bắt đầu từ ý tưởng và yêu cầu của Chủ Đầu Tư, ACSC sẽ đưa ra những phương án khác nhau để Chủ Đầu Tư có thể linh hoạt lựa chọn một phương án tốt nhất dựa trên các điều kiện của dự án.

Với kinh nghiệm làm việc trên nhiều phong cách kiến trúc, ACSC có khả năng xây dựng một công trình với đầy đủ những nét mỹ quan và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đa dạng của nhiều loại công trình.

Đội ngũ KTS của ACSC đã từng được đánh giá rất cao bởi những ngà đầu tư có tên tuổi lớn về những đóng góp và tinh thần làm việc trên các dự án của họ.

Các bài viết khác