Dự án

Nhà máy Phúc Long Giai đoạn 3

(Ngày đăng : 11/06/2018)

Công trình được xây dựng tại KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Công trình do ACSC làm Tổng thầu thiết kế và thi công