Dự án

Nhà máy May Mặc RENAISSANCE của Ấn Độ

Công trình được xây dựng tại KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Công trình do ACSC làm Tổng thầu thiết kế và thi công