Dự án

Nhà máy May Mặc RENAISSANCE của Ấn Độ

(Ngày đăng : 11/06/2018)

Công trình được xây dựng tại KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Công trình do ACSC làm Tổng thầu thiết kế và thi công