Dự án

Takazono

(Ngày đăng : 19/01/2017)
Dự án của Công ty Takazono được triển khai trên diện tích 4.000m2 với mục tiêu sản xuất, gia công lắp ráp máy móc, thiết bị và dụng cụ y khoa.