Dự án

NHÀ MÁY DỆT SAITEX FABRICS
(05/11/2018)

 

Diện tích: 60,000 m2

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Đồng Nai.

Dự án này có giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Dự án công trình xanh Leed gold do ACSC làm tổng thầu thiết kế, thi công theo hình thức turnkey contract.