Tin tức - Sự kiện

LỢP MÁI VÀ VÁCH NHÀ MÁY KIM LOẠI QUẦN PHONG (GLORY METAL)
Ngày đăng: 31/08/2018

Dự án Nhà máy kim loại Quần Phong (Glory Metal) giai đoạn 2 do ACSC là tổng thầu thiết kế thi công đang bước vào giai đoạn lợp mái và vách các xưởng, hoàn thiện và lắp đặt các hệ thống cơ điện- PCCC.

Các bài viết khác