Tin tức - Sự kiện

Thỏi thuận Hợp tác ACSC và Trường Đại Học Quốc Tế
Ngày đăng: 26/06/2017

Ngày 28/06 ACSC và Đại học Quốc Tế sẽ ký kết biển bản thỏa thuậnhợp tác, mở ra một giai đoạn mới cho mối quan hệ giữa hai bên.

ACSC sẽ tài trợ một số học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập tốt trong các năm học, hỗ trợ các vị trí thực tập cho sinh viên sắp tốt nghiệp, truyền đạt kinh nghiệm làm việc thực tế đến các em sinh viên. Trường Đại học Quốc tế sẽ hỗ trợ ACSC trên một số phương diện như cử những thầy cô có học vị thích hợp hỗ trợ ACSC trong những lĩnh vực khác nhau, mời ACSC tham gia các hội thảo khoa học...

ACSC rất mong sự hợp tác này sẽ cùng đưa đến cho hai bên những ích lợi mới trong thời gian tới.

Các bài viết khác