Tin tức - Sự kiện

QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH DỰ ÁN GREENFIELD 686

(21/06/2018)

Hôm nay 19/06/2018 tại Văn phòng Ban Điều Hành Dự án GreenField 686 đã có buổi họp kiểm tra tiến độ giữa Chủ đầu tư (Lãnh đạo ACSC và các thành viên liên danh đầu tư dự án GreenField686), Kiến Trúc Sư chủ trì Michio Fujinami cùng với Ban Điều Hành Dự Án. 
PGS.TS Phạm Hồng Luân Tổng Quản Lý Dự Án và Ths. Trần Huy Thành Giám đốc dự án đã báo cáo chi tiết quá trình thi công và kế hoạch sắp tới.Giám đốc dự án đang báo cáo chi tiết về dự án.

Lãnh đạo ACSC, thành viên liên doanh đầu tư và 1 số thành viên ban chỉ huy công trường.

Đến hôm nay khối nhà chính đã lên đến tầng 6. Từ tầng này trở đi tiến độ bình quân 6 ngày/ sàn.

Ban Điều Hành Dự Án quyết tâm sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra với chất lượng cao và an toàn trên hết.

Các bài viết khác