Tin tức - Sự kiện

Dự án GREENFIELD 686 đã đổ xong sàn tầng 3 và đang thi công cột BTCT để lên sàn kế tiếp

(06/06/2018)
Khu vực khối chính
Khu vực hồ bơi
Hình ảnh từ trên cẩu tháp

Các bài viết khác