Tin tức - Sự kiện

ACSC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

(03/12/2019)

Ngày 02/12/2019, ACSC bổ nhiệm Phó TGĐ mới là Ông Phạm Văn Hùng Em - nguyên Trưởng phòng cơ điện ACSC và đã công tác tại ACSC từ năm 2006 đến nay.

Với vị trí Phó TGĐ mới của ACSC, ông Hùng Em sẽ phụ trách mảng thiết kế - thi công cơ điện và các công việc khác do TGĐ ACSC phân công.

Chúc mừng Ông Hùng Em và chúc ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, tiếp tục góp phần vào sự phát triển của ACSC trong thời gian tới.

Các bài viết khác