Dự án

Trung tâm Kho vận NIPPON KONPO

Công trình được xây dựng tại KCN Tân Đông Hiệp, Bình Dương

Công trình được thi công bởi ACSC