Dự án

Trung tâm Kho vận NIPPON KONPO
(11/06/2018)

Công trình được xây dựng tại KCN Tân Đông Hiệp, Bình Dương

Công trình được thi công bởi ACSC