Dự án

OJITEX
(01/11/2016)

Công trình được xây dựng tại VSIP-IIA, Bình Dương

Công trình được thi công bởi ACSC