Dự án

OJITEX

Công trình được xây dựng tại VSIP-IIA, Bình Dương

Công trình được thi công bởi ACSC