Dự án

Nhà máy NIPPON RIKA
(11/06/2018)

Công trình được xây dựng tại VSIP-IIA, Bình Dương

Công trình được ACSC hợp tác với tập đoàn FUJITA