Dự án

Nhà máy dược phẩm & thiết bị y tế NIPRO PHARMA

Công trình được xây dựng tại Khu công nghệ cao TPHCM

Công trình được ACSC hợp tác với tập đoàn FUJITA. Dự án qui mô rất lớn và công nghệ cao.