Dự án

GLORY METAL giai đoạn 2
(11/06/2018)

Công trình được xây dựng tại KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình do ACSC làm Tổng Thầu Thiết Kế & Thi Công