Tin tức - Sự kiện

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN BÊN TRONG VÀ LÀM HẠ TẦNG BÊN NGOÀI NHÀ MÁY NIPRO
Ngày đăng: 31/08/2018

Dự án Nhà máy Nipro tại Khu Công Nghệ Cao, quận 9, TP.HCM ngày 30/8/2018. 
Hiện nay đang tập trung phần hoàn thiện bên trong và làm hạ tầng bên ngoài.

Các bài viết khác