Tin tức - Sự kiện

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN BÊN TRONG VÀ LÀM HẠ TẦNG BÊN NGOÀI NHÀ MÁY NIPRO

Dự án Nhà máy Nipro tại Khu Công Nghệ Cao, quận 9, TP.HCM ngày 30/8/2018. 
Hiện nay đang tập trung phần hoàn thiện bên trong và làm hạ tầng bên ngoài.

Các bài viết khác