Dự án

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT
(05/12/2018)

Tổng diện tích sàn: 23,000 m2

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Công trình được thiết kế và thi công bởi ACSC theo qui trình HACCP trên nền tảng BIM