Tin tức - Sự kiện

KHÓA ĐÀM LUẬN VỀ TƯ DUY LÃNH ĐẠO CHO CÁC CẤP QUẢN LÝ ACSC
Ngày đăng: 10/09/2018

Các thành viên cấp phó TGĐ, trưởng phó phòng ban, thư ký ISO, giám đốc dự án, chỉ huy trưởng công trường thoả mãn các yêu cầu trên được yêu cầu tham dự để nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong bối cảnh mới của công ty nhiều cơ hội nhưng đầy áp lực.

Khoá huấn luyện với chủ đề chung LEADERSHIP CONVERSATION. Chủ trì kỳ huấn luyện này là thầy Lê Duy Quang, một chuyên gia huấn luyện quản lý nhiều kinh nghiệm. 
Module 1 “Phát triển tài năng và tổ chức”

Các thành viên đã sôi nổi tham gia ngay từ những giờ phút đầu tiên.

 Module 2 “Điều Hành Đội Ngũ Để Đạt Hiệu Quả Cao Trong Sản Xuất và Kinh Doanh”

 

5 nhóm được khởi động bằng 1 game team work trước khi vào nội dung chính

Module 3 “Thực hiện sự thay đổi và dẫn dắt sự thay đổi”

Các thành viên ACSC đang thực hành Friendship Yoga và Thiền Lãnh Đạo do Novaliches và Trái Tim Hồng tổ chức trong chương trình ACSC Leadership Conversation.

Kết thúc khoá ACSC Leadership Conversation


Các bài viết khác